Plan zajęć


W poniższym harmonogramie uwzględniony został podział zajęć na godziny lekcyjne oraz przerwy,
aby stworzyć i zachować zarys czasu przeznaczonego na poszczególne rodzaje edukacji.
W rzeczywistej pracy szkoły nauczanie odbywa się w systemie bloków edykacyjnych bez dzwonków,
a czas trwania poszczególnych zajęć edukacji zintegrowanej wyznacza nauczyciel prowadzący.
Harmonogram pracy szkoły:
6.00 - 8.00 Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
8.00 - 8.45 lekcja
8.45 - 8.50 przerwa
8.50 - 9.35 lekcja
9.35 - 9.55 przerwa śniadaniowa
9.55 - 10.40 lekcja
10.40 - 10.50 przerwa
10.50 - 11.35 lekcja
11.35 - 11.45 przerwa
11.45 - 12.30 lekcja
12.30- 12.50 przerwa obiadowa
12.50 -13.35 lekcja
13.35-13.55 przerwa
13.55-14.40 lekcja
14.40 - 14.45 przerwa
14.45-15.30 lekcja
14.00 - 18.00 odrabianie lekcji- praca indywidualna
w zależności od potrzeb (ćwiczenia utrwalające, wyrównujące lub rozwijające zdoności)
zajęcia dodatkowe koła zainteresowań zajęcia świetlicowe

Dostęp do planu zajęć dla poszczególnych klas następuje po zalogowaniu w dzienniku elektronicznym LIBRUS SYNERGIA.
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 903243