UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
UCZNIÓW PSP ICO- ROK SZKOLNY 2018/19


Inter Risk TU S.A. 
 ul. Noakowskiego 22
 00-668 Warszawa 

NR POLISY - EDU-N003750 - okres ubezpieczenia - od 01.09.2017 do 31.08.2018

Zgłoszenia szkody należy dokonywać w każdej jednostce organizacyjnej INTER RISK podając nr polisy. 

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 903220