Poniedziałek, Sierpień 19, 2019, 10:34

DZIEŃ I -03.09.2019

5.15 - zbiórka pod szkołą
5:30 - wyjazd spod szkoły
10:00 - Kopalnia Złota "Złoty Stok"  
*zwiedzanie kopalni
*podziemny spływ łodzią
*płukanie złota
*kolekcja minerałów
*średniowieczna osada górnicza
- obiad w Karczmie Smacznego na terenie kopalni
16:00 - ruszamy spod kopalni do miejsca zakwaterowania
do 18:00 - zakwaterowanie
18:30 - kolacja
18:40 - uroczyste powitanie uczestników - prezentacja organizacji, zapoznanie z celami i programem obozu
19:30 - Team building / Warsztaty integracyjne; oczekiwania uczestników (w języku polskim i angielskim)


DZIEŃ II - 04.09.2019
8:30 - Śniadanie
9:30 - Energizer - zabawy poranne z wolontariuszami
10:00 - prowadzenie prezentacji / Autoprezentacja
10:30 - Poznaj - Indonezja, Indie, Wietnam
11:30 - Poznaj - Dominikana, Ekwador, Nepal, Kenia (w języku polskim i angielskim)
12:15 - spacer
13:15 - obiad
15:00 - Poznaj Unię Europejską (prezentacja w języku angielskim)
16:00 - Debata Oksfordzka
17:00 - Leadership/ Asertywność (prezentacja w języku angielskim)
18:00 - Kolacja
18:30 - zabawy z wolontariuszami

 DZIEŃ III - 05.09.2019
8:30 - śniadanie
9:30 - Energizer - zabawy poranne z wolontariuszami
10:00 - poznajemy kraje
13:00 - obiad
14:30 - Poznaj Unię - Wielka Brytania, Francja, Litwa, Łotwa (w języku angielskim)
15:30 - warsztaty: negocjacje
16:00 - Poznaj Unię - Niemcy, Austria ( w języku angielskim)
17: 00 Warsztaty; konferencja prasowa
18:00 - kolacja
18:30 - Nauka tańców międzynarodowych
20:00 - dyskoteka


DZIEŃ IV -06.09.2019
8:30 - śniadanie
9:30 - Energizer - zabawy poranne z wolontariuszami
10:00 - Poznaj Finlandia (w języku angielskim)
10:30 - praca w grupach
11:30 - Poznaj Turcja (w języku angielskim)
13:00 - obiad
15:00 - media (prezentacja w języku angielskim)
16:00 - spacer
17:00 - prezentacja prac grup
18:00 - kolacja
19:00 - Mission Impossible
19:30 - Multicultural Party
20:30 - Ewaluacja/ rozdanie certyfikatów / uroczyste zakończenie


DZIEŃ V - 07.09.2019
7:30 -śniadanie
12:10 - Jasknia Niedźwiedzia - zwiedzanie
15.00 - obiad
ok 21.00 - przyjazd pod szkołę


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 857548