Uczymy dla przyszłości

ODKRYWANIE, PASJA, WIEDZA

 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO
powstała we wrześniu 2013 rokuOd początku istnienia głównym celem naszej działalności jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków
do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania.
Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do  kontynuowania nauki, bez trudu zdają egzaminy językowe
oraz są przyzwyczajeni do samodzielnej i systematycznej nauki..

O NAS

DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNA

W działalności edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się przez dociekanie naukowe i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań.

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 
 

To niezmiernie ważna strona naszej pracy, której poświęcamy bardzo dużo czasu i energii. Wychowując naszych uczniów staramy się kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru.

DZIAŁALNOŚĆ
OPIEKUŃCZA

Dziecko w Naszej Szkole przebywa stale pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry, a warunki lokalowe gwarantują mu bezpieczeństwo oraz komfort.

Działalność edukacyjna

Powiedz mi a zapomnę.
Pokaż mi a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić - a zrozumiem...


W działalności edukacyjnej najważniejszym naszym celem jest kształtowanie u ucznia gotowości do uczenia się
przez dociekanie naukowe i poszukiwanie przez dziecko własnych rozwiązań. 

  W nauczaniu nastawiamy się na:
indywidualizację podejścia do ucznia realizację treści programowych wg programów autorskich i innowacji
opracowywanie i wdrażanie wewnątrzszkolnych projektów edukacyjnych
rozwijanie i wspieranie zainteresowań ucznia
wyposażenie ucznia w umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą
doświadczalne poznanie świata poprzez dociekanie naukowe i eksperymentowanie
skuteczne komunikowanie się w języku obcym
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
udział w zewnętrznych projektach edukacyjnych


Działalność wychowawcza

Działalność wychowawcza -to niezmiernie ważna strona naszej pracy, której poświęcamy bardzo dużo czasu i energii.  

Wychowując naszych uczniów staramy się:  
kształtować i wzmacniać pozytywne cechy charakteru
zwracać uwagę na kulturę osobistą,
właściwe zachowanie w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych
wyposażyć ucznia w umiejętność pracy i funkcjonowania w grupie
wzmacniać empatię, wrażliwość oraz asertywność w różnych sytuacjach życiowych
uczulać na zagrożenia cywilizacyjne,
wzmacniać czujność oraz troskę o własne bezpieczeństwo
nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem, drobnymi problemami oraz tremą – np.: w trakcie wystąpień publicznych czy autoprezenatcji  
Z dużym powodzeniem realizujemy również bardzo istotny cel wychowawczy zawarty w maksymie:
UCZYMY POMAGAĆ
- stąd w szkole wiele programów nastawionych na pomoc innym.

Działalność opiekuńcza

Szeroko rozumiana działalność opiekuńcza szkoły opiera się na założeniu,
że podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu  poczucia bezpieczeństwa.

Dziecko w Naszej Szkole przebywa stale pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry,
a warunki lokalowe gwarantują mu bezpieczeństwo oraz komfort.

Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 6.00 – 18.00
budynek zamykany jest na domofon z kamerą i systemem kodującym
korytarze i szatnie objęte są systemem monitoringu.

Budynek podzielony jest na trzy części:
ŚWIAT MALUCHA – odrębne skrzydło  dostosowane do potrzeb dzieci w wieku młodszoszkolnym, przeznaczone dla przedszkolaków.
STREFA UCZNIA – wyodrębniona część dla uczniów klas I-VI, odpowiednio wyposażona, dostosowana do systemu klasowo-lekcyjnego.
AKADEMIA ICO - wyodrębniona część dla uczniów klas VII-VIII i LO, odpowiednio wyposażona, dostosowana do systemu lekcyjnego młodzieży.

Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji oddzielną szatnię
każde dziecko posiada w klasie osobna szafkę na przechowywanie swoich rzeczy.
Uczniowie mają  nowoczesną salę komputerową z oprogramowaniem
dostosowanym do wieku i umiejętności dzieci,
zapewniające bezpieczeństwo pracy z komputerem oraz wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Szkoła zapewnia zdrowe i odpowiednio zbilansowane obiady i podwieczorki – przygotowywane na miejscu,
w szkolnej stołówce w  pomieszczeniu jadalni każde dziecko siada  razem z innymi przy stole i w kulturalnych warunkach spożywa swój posiłek
do dyspozycji dzieci przez cały czas pobytu w szkole jest napój (niegazowana woda mineralna i herbata).

W szkole funkcjonuje program OWOCE W SZKOLE i MLEKO W SZKOLE 

Do szkoły dzieci mogą być dowożone  busem.

Zajęcia dodatkowe po zajęciach ujętych w planie lekcji
rowadzone są w małych zespołach, w poszczególnych grupach wiekowych

NASI PRZYJACIELE i PARTNERZY

 

  

 

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 22441