PROJEKTY I PROGRAMY

MNEMOTECHNIKI

Dzieci dowiadują się jak wykorzystywać swój olbrzymi potencjał zdobywania wiedzy

ANGIELSKI

Jednym z wiodących przedmiotów w naszej szkole jest język angielski. Uczniowiekorzystają z rozbudowanej oferty lekcji z tego przedmiotu

KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

Klub młodego odkrywcy to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik

AKTYWNA EDUKACJA


Cyfrowa szkoła? Brzmi świetnie!

KLUB SZKÓŁ UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy ...

OD KODOWANIA DO ...

... PROGRAMOWANIA - Profesjonalnie przygotowane zajęcia  w czasie których uczniowie od klasy 1  uczą się algorytmiki i języków programowania 

INSTA.LING


Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego


GRA CZYTELNICZA


Między nami czytelnikami to gra zorganizowana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


SZACHY W SZKOLE

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych  w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja

MAŁY MISTRZ

Mały Mistrz jest projektem innowacyjnym. Zaplanowanym kompleksowo i wielowymiarowo. Ma służyć przede wszystkim dzieciom.

LEPSZA SZKOŁA

Pracujemy w LEPSZEJ SZKOLE!
Jak 155 tysięcy nauczycieli i 12 milionów uczniów.

KODUJ Z KLASĄ

W Koduj z Klasą pokazujemy, że programowanie naprawdę nie jest trudne.

ZBIERAJ BATERIE

Naszą misją jest edukacja i troska o środowisko. Mając świadomość, jak ważna jest edukacja ekologiczna najmłodszych, od lat organizujemy i wdrażamy akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz programy z zakresu edukacji ekologicznej.

AKCJA H2O

Akcja H2O to akcja, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci ze szkół podstawowych w zakresie oszczędzania zasobów wodnych.

LEKCJE Z NATURY

Inspirujący program dydaktyczny przygotowany przez MEN promujący różnorodność biologiczną. Zadania rozbudzają zainteresowanie przyrodą oraz pozwalają na zaspokojenie ciekawości dziecka w sposób dla niego przystępny i atrakcyjny.

OWOCE I WARZYWA

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania.

MLEKO W SZKOLE

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

ZBIERAMY-POMAGAMY

Zbieramy nakrętki PET i przekazujemy potrzebującym dzieciom.

POL INFO

Portal Politechniki Warszawskiej - POLinfo.eu, którego celem jest zainspirowanie uczniów do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych. Powstał na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę 

PIXBLOCKS

Aplikacja PixBlocks umożliwia edukację programistyczną osobie w każdym wieku. To najprostsze narzędzie do nauki kodowania, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Projekty szkolne i innowacje

Realizacja zamierzeń dydaktycznych w PSP ICO odbywa się na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów nauczania. 
Programy te stanowią „szkielet”, zapewniający systematyczność i logiczne powiązanie realizowanych zagadnień. 
Aby jednak proces nauczania wzbogacić oraz w pewien sposób uatrakcyjnić, od wielu lat opracowujemy i wdrażamy wielokierunkowe innowacyjne projekty edukacyjne.
  • Program edukacji czytelniczej POKOCHAĆ CZYTANIE
  • Projekt edukacyjny „ZDROWA ŚNIADANIÓWKA” 
  • Projekt edukacyjny - „RATUJEMY ŻYCIE - propedeutyka udzielania pierwszej pomocy"
  • Projekt edukacyjny „OSWAJAMY TESTY”
  •  Autorskie programy nauczania

Dokumenty programowe

STATUT

Prywatnej  Szkoły Podstawowej ICO w Wołominie reguluje podstawowe zagadnienia funkcjonowania szkoły. Określa cele i zadania Szkoły, organizację nauczania i wychowania, zasady przyjmowania i skreślnia z listy uczniów; uściśla prawa i obowiązki poszczególnych elementów społeczności szkolnej oraz porusza inne zagadnienia niezbędne w prawidłowym realizowaniu zadań Szkoły.PROGRAM WYCHOWAWCZY

Prywatnej  Szkoły Podstawowej ICO w Wołominie nakreśla podstawowe kierunki procesu wychowania w Szkole, usankcjonowane prawnie w dokumentach o charakterze ogólnym. Podaje podstawowe warunki procesu wychowawczego,określa misję Szkoły, cele wychowawcze oraz główne płaszczyzny działań wychowawczych. Formuuje zadania i główne metody pracy wychowawczej, a także nakreśla wizję nauczyciela i ucznia (absolwenta) szkoły.PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Prywatnej  Szkoły Podstawowej ICO w Wołominie stanowi rozszerzenie Programu Wychowawczego, w zakresie usystematyzowania działań o charakterze profilaktycznym. Zawiera opis działań podejmowanych w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, kształtowania właściwych postaw społecznych, wdrożenia do zdrowego stylu życia, zapobiegania przemocy i agresji oraz profilaktyki uzależnień.WSO

WSO czyli dokument pod nazwą: „Wewnątrzszkolne ocenianie i kontrolowanie osiągnięć uczniów oraz zasady ustalania oceny z zachowania” jest załącznikiem do STATUTU regulującym w sposób szczegółowy zasady oceniania postępów w nauce oraz ustalania oceny z zachowania. Określa warunki klasyfikowania i promowania uczniów oraz przebieg egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin  Prywatnej  Szkoły Podstawowej ICO w Wołominie , stanowi załącznik do Statutu. Określa szczegółowo organizację pracy szkoły; zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach; wyposażenie, wygląd i ubiór szkolny ucznia oraz przepisy porządkowe obowiązujace na terenie szkoly.Wszystkie dokumenty programowe będą udostępnione od września 2023 roku do wglądu rodzicom uczniów w sekretariacie, a także na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,więcej".

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem