Bieżący rok szkolny obfituje w ważne dla oświaty wydarzenia.

Zmiany w prawie oświatowym są bardzo duże, obejmują swoim zasięgiem wszystkie etapy kształcenia - od przedszkola po studia wyższe. 11 stycznia br. zostały podpisane przez Prezydenta dwa dokumenty wyznaczające i potwierdzające kierunek zapowiadanych zmian - Ustawa Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe. W myśl ustawy - od września 2017 r. zmieni a się struktura szkolnictwa w Polsce.

Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat, a gimnazja będą systematycznie wygaszane. Dla PSP ICO jest to zmiana ważna. Jesteśmy do niej przygotowani - i co więcej - bardzo się cieszymy, że będziemy mogli naszym uczniom zapewnić jeszcze dwa lata bezpiecznego i intensywnego rozwoju. Nasze plany programowe są ambitne i z pewnością zaspokoją ciekawość poznawczą młodzieży w siódmej i ósmej klasie.

Będziemy stawiali duży nacisk na przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w renomowanych liceach, w wybranych sprofilowanych klasach. Zdajemy sobie sprawę, że uzyskanie przez Nich wysokich wyników na sprawdzianie przeprowadzanym w klasie ósmej jest również sprawą istotną, gdyż egzamin ten będzie otwierał drzwi do wymarzonej szkoły średniej. Począwszy od klasy siódmej będzie w szkole możliwość kształcenia w trybie fakultetów (rozszerzonych treści przedmiotowych) do wyboru dla zainteresowanych.

25.VI.2016r

15.IX.2016r

28.X.2016r

10.I.2017r

Oprócz zmian programowych - bardzo istotną kwestią pozostają sprawy organizacyjne, w tym oczywiście lokalowe.
Najważniejszą kwestią jest dla nas zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dla wszystkich uczniów. Bieżąca kubatura budynku szkoły na to pozwala, podczas wakacji budynek będzie przygotowywany na przyjęcie wszystkich uczniów oraz zagwarantowanie dla każdego zespołu klasowego -odpowiedniej  sali. Będzie również sala komputerowa oraz jadalnia - tak jak dotychczas.
 
W trakcie realizacji jest duża inwestycja - budowa kolejnego skrzydła szkoły, które rozwiąże wszelkie problemy lokalowe w przyszłości. Na chwilę obecną trwają intensywne prace budowlane. Rozbudowa szkoły jest poważnym zobowiązaniem finansowym oraz inwestycją.

 Zapewniamy, że Nam - jako Dyrekcji Szkoły - zależy w równym stopniu jak Rodzicom - na prowadzeniu nauki w bezpiecznych i jak najlepszych warunkach.
Na progu tak wielkich zmian - programowych, prawnych i organizacyjnych apelujemy o spokój i atmosferę wzajemnego zaufania oraz wsparcia - dla dobra naszych uczniów. 

PSP ICO  jest gotowa na zmiany
Zgodnie z założeniami Reformy Oświatowej – nastąpi przedłużenie okresu nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat, sukcesywnie likwidowane będą gimnazja. Podstawą rekrutacji do szkoły średniej będą wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w klasie ósmej. Sprawdzian będzie obejmował : język polski, matematykę oraz język angielski – a od roku 2021/22 również wybrany przedmiot ogólnokształcący. Mamy świadomość, że znaczenie i jakość naszego kształcenia stają się obecnie jeszcze ważniejsze, bowiem przygotowujemy swoich absolwentów do podjęcia nauki w wymarzonym liceum. Zdajemy sobie sprawę, iż wybór szkoły średniej w dużej mierze decyduje o dalszej karierze edukacyjnej. Wobec tak wielkiej wagi zapowiadanych zmian – przygotowujemy się do nich bardzo poważnie we wszystkich sferach: programowej, organizacyjnej oraz lokalowej. Nasze plany programowe są ambitne i z pewnością zaspokoją ciekawość poznawczą młodzieży w siódmej i ósmej klasie. Będziemy stawiali duży nacisk na przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w renomowanych liceach, w wybranych sprofilowanych klasach. Stąd rozszerzony program nauczania fakultatywnego – nastawionego na rozwijanie predyspozycji i zainteresowań przedmiotowych. Ważnymi kierunkami kształcenia pozostaną umiejętności językowe oraz informatyczne, bowiem w dzisiejszych czasach są one niezbędne do dalszego rozwoju. Organizacyjne zmiany spowodują powstanie innej struktury kształcenia w szkole podstawowej podzielonej na dwa etapy – początkowego (klasy I-III) oraz ogólnego (klasy IV – VIII). Zmianie ulegnie siatka godzin, pojawią się nowe przedmioty – takie jak biologia, geografia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa oraz doradztwo zawodowe.
Jesteśmy pewni, że spełnimy oczekiwania Naszych Uczniów a także ich Rodziców oraz stworzymy wspaniałą przestrzeń do realizacji twórczych zamierzeń Naszej Kadry, którą ze szczególną starannością dobieramy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco  przygotowań, bowiem pierwszy dzwonek roku szkolnego 2017/18 zbliża się wielkimi krokami – a wraz z nim zupełnie nowa, dostosowana do zmieniających się wymagań oferta programowa.

Szczegóły dotyczące planów na przyszłość - wkrótce.

Rok szkolny 2017/18 będzie czasem nowych rozwiązań organizacyjnych, programowych oraz strukturalnych w polskiej oświacie.
PSP ICO z mocy prawa przekształci się w ośmioletnią szkołę podstawową.
Zachęcamy do śledzenia wprowadzanych na niniejszej stronie informacji, które przybliżą ofertę szkoły w nowej rzeczywistości.
Informacje będą dodawane na bieżąco - w miarę konkretyzowania się uwarunkowań prawnych (m.in. zatwierdzania poszczególnych aktów wykonawczych - rozporządzeń do Ustawy Prawo oświatowe) podawanych do wiadomości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Będziemy tutaj również informować o postępach naszej rozbudowy oraz planach programowych.

Warto być z Nami !
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 22445