REKRUTACJA

Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO przebiega w następujących etapach:
1. Wypełnienie przez Rodziców „Karty zgłoszenia" w szkole na spotkaniu indywidualnym lub wstępne zgłoszenie dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej - FORMULARZ ZGŁOSZENIA poniżej.
2. Umów się, przyjdź, zobacz, porozmawiaj -Spotkanie z Dyrekcją Szkoły.
3. Zdanie testu kwalifikacyjnego- egzamin wstępny (absolwenci Przedszkola "Baśniowa Kraina" są zwolnieni z testu, ich podania rozpatrywane są w pierwszej kolejności).
4. Wpłata wpisowego ( gwarancja przyjęcia dziecka ).
5. Podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
Przyjęcie ucznia z innej szkoły w trakcie nauki (do klas II - VI) uwarunkowane jest istnieniem wolnego miejsca w danej klasie, a także pozytywnym wynikiem rozmowy z dyrekcją Szkoły oraz Wychowawcą klasy do której stara się o przyjęcie Uczeń.

MAMY JESZCZE 1 WOLNE MIEJSCE

Formularz zgłoszenia dziecka

Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 450823